Lviv eXtreme club


Стат ті

02.04.2003
Тема №5. Вивчення керівних документів.

РУКОВОДСТВО ПО ПАРАШЮТНОЙ ПОДГОТОВКЕ АВИАЦИИ ДОСААФ.

1. Руководство по парашютной подготовке (РПП-90) является основным документом по организации и проведению парашютной подготовки в авиадаш ДОСААФ СССР.

Парашютная подготовка в авиации ДОСААФ включает:
- подготовку специалистов для Вооруженных. Сил СССР но специальности "парашютист";
- подготовку парашютистов начального обучения;
- подготовку спортсменов-парашютистов;
- подготовку постоянного и переменного летного состава авиации ДОСААФ к своевременному использованию средств спасения при аварийной обстановке в воздухе.

2. Право проведения парашютной подготовки с практическим выполнением прыжков с парашютом предоставлено только авиационным организациям ДОСААФ, имеющим в своем распоряжении штатние авиа-звенья парашютной подготовки или парашютную службу и нештатным авиационным организациям (АТСК) ДОСААФ.

3. Задание на подготовку парашютистов организациям ДОСААФ ставится Управлением авиационной подготовки и авиационного спорта ЦК ДОСААФ СССР, комитетами ДОСААФ с выделением для этой цели  необходимых материальных фондов .

Парашютная подготовка постоянного и переменного летного состава авиационных организаций ДОСААФ планируется авиационными организациями в соответствии с ежегодными Организационными указаниями ЦК ДОСААФ СССР.

Документы, реглаглентирующие парашютную подготовку.

Основными документами, регламентирующими подготовку парашютистов в ДОСААФ, являются:
- Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ;
- Сборник программ по парашютной и парашютно-спасателной подготовке авиации ДОСААФ;
- ежегодные Организационные указания ЦК ДОСААФ СССР;
- приказы и директивы ЦК ДОСААФ СССР.

ПОЛОЖЕННЯ
про український національний сертифікат парашутиста


I. Загальні положення
1.1. Український національний сертифікат парашутиста (в подальшому "Сертифікат") впроваджується з метою:
1.1.1 приведення внутрішніх правил та положень Федерації парашутного спорту України (ФПСУ) у відповідність до правил та рекомендацій Міжнародної авіаційної федерації (FAI);
1.1.2. визначення рівню кваліфікації парашутистів;
1.1.3. надання парашутистам правових можливостей виконувати парашутні стрибки в різних організаціях і відомствах України;
1.1.4. впровадження статистичного обліку осіб, які займаються парашутними видами спорту в Україні.
1.2. "Сертифікат" є іменним документом, що засвідчує кваліфікацію парашутиста в кожному виді парашутного спорту окремо і надає право виконувати парашутні стрибки у відповідності з досягнутим рівнем підготовки в організаціях і відомствах України, що визнають Статут ФПСУ і дане Положення.
1.3. "Сертифікат" має силу (дійсний) на території України.
1.4. Підставами для видачі "Сертифікату" є:
1.4.1. реєстраційна форма-заява встановленого зразку;
1.4.2. протокол змагань (виписка з протоколу змагань, засвідчена головним суддею, старшим суддею вправи і головним секретарем), або протокол офіційних залікових стрибків, або протокол експертної комісії ФПСУ про виконання вимог "Сертифікату" при спеціальному тестуванні;
1.4.3. завірена виписка з книжки обліку парашутних стрибків з відомостями про кількість і види виконаних стрибків;
1.4.4. екзаменаційний лист.
1.5. Приймає екзамени і оформлює реєстраційну форму-заяву для отримання "Сертифікату" уповноважений ФПСУ інструктор-парашутист (тренер-парашутист), який несе персональну відповідальність за достовірність наведених даних.
1.6. "Сертифікати" видаються Федерацією парашутного спорту України за поданням спортивної організації, яка є колективним членом ФПСУ, або безпосередньо спортивною організацією, що одержала відповідне повноваження від ФПСУ, після пред'явлення до Ради ФПСУ обумовлених документів.
1.6.1. В окремих випадках парашутист може особисто звернутись до Ради ФПСУ з проханням видати "Сертифікат", подавши весь перелік необхідних документів.
1.6.2. В необхідних випадках ФПСУ має право вимагати оригінали документів, які засвідчують виконання парашутистом кваліфікаційних вимог.
1.7. Технічні нормативи, які засвідчують кваліфікацію парашутиста, повинні бути виконані на змаганнях відповідного рангу, або на офiцiйних залiкових стрибках, або в присутності експертної комісії ФПСУ при спеціальному тестуванні.
1.8. Сертифікат парашутиста категорії "С" з групової і купольної акробатики і подальші "Сертифікати" більш високих категорій з усіх видів парашутного спорту видаються тільки Радою ФПСУ на підставі протоколів змагань, або протоколів експертної комісії ФПСУ при спеціальному тестуванні.
1.9. "Сертифікат" повинен постійно перебувати у парашутиста при виконанні парашутних стрибків і пред'являтись за першою вимогою посадових осіб, відповідальних за безпеку проведення парашутних стрибків, членам головної суддівської колегії змагань, членам Ради ФПСУ, а також членам експертної комісії ФПСУ.
1.10. "Сертифікат" може бути вилучений у парашутиста керівником спортивної організації, головним суддею змагань, представником ФПСУ у випадку дискваліфікації спортсмена, грубого порушення правил змагань, вимог безпеки виконання парашутних стрибків, що призвело, або могло призвести до травматизму (нещасного випадку) як самого парашутиста, так і оточуючих.
1.11. У всіх випадках вилучення "Сертифікату" посадова особа, яка вилучила "Сертифікат", повинна в триденний термін письмово повідомити Раду ФПСУ про мотиви вилучення і надіслати вилучений "Сертифікат" на адресу ФПСУ.
1.12. В разi непогодження iз дiями посадової особи, яка вилучила "Сертифікат", парашутист може звернутись з апеляцiєю до Ради ФПСУ.
1.13. Строк дискваліфікації та порядок повторної видачі "Сертифікату" в кожному окремому випадку визначається рішенням Ради ФПСУ.
1.14. "Сертифікат" зберігає свою дію тільки на час перебування парашутиста членом Федерації парашутного спорту України.

II. Вимоги категорій сертифікатів
2.1. КАТЕГОРІЯ "А" - починаючий парашутист.
2.1.1. Він повинен:
2.1.1.1. пройти початковий навчальний курс підготовки з практичним виконанням парашутних стрибків;
2.1.1.2. знати матеріальну частину парашутів, з якими здійснює стрибки, та вміти їх самостійно укладати під контролем інструктора-парашутиста;
2.1.1.3. виконати не менше 10 парашутних стрибків, в т.ч. 2 залікові стрибки з ручним розкриттям у вільному падінні;
2.1.1.4. скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста в повітрі і в особливих випадках, а також з початкових основ теорії парашутного спорту.
2.1.2. Парашутисту категорії "А" дозволяється виконувати парашутні стрибки тільки під безпосереднім контролем інструктора-парашутиста.

2.2. КАТЕГОРІЯ "В" - парашутист.
2.2.1. Він повинен:
2.2.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "А";
2.2.1.2. знати основи теорії виконання парашутних стрибків та пройти і завершити курс теоретичного і практичного навчання основам індивідуальних стрибків на точність приземлення, а також із затримкою розкриття парашуту під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста);
2.2.1.3. знати матеріальну частину парашутів, з якими здійснює стрибки, вміти їх самостійно укладати і монтувати страхуючи прилади;
2.2.1.4. виконати не менше 50 стрибків з парашутом, в т.ч. не менше 10 стрибків з контрольованим вільним падінням із затримкою розкриття парашуту 30 сек. (вимога щодо кількості стрибків не поширюється на парашутистів, якi успiшно закiнчили курс AFF - прискорений курс навчання вільному падiнню);
2.2.1.5. вміти зупиняти нестабільність падіння і розкривати парашут в заданому положенні;
2.2.1.6. скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста в особливих випадках, теоретичних основ розрахунку стрибка на точність приземлення і техніки виконання комплексу фігур у вільному падінні;
2.2.2. показати:
2.2.2.1. в точності приземлення - результат 2-х залікових стрибків поспiль не більше 25 метрів від центру кола;
2.2.2.2. в стрибках із затримкою розкриття парашуту - виконати протягом 30-секундного вільного падіння дві спіралі ("вісімку") не більше, ніж за 10,0 сек.
2.2.3. Парашутисту категорії "В" дозволяється виконувати індивідуальні стрибки з вільним падінням під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).
2.2.4. Після проходження додаткової спеціальної підготовки парашутистам категорії "В" дозволяється виконувати групові акробатичні стрибки в групі до 4-х осіб включно за наявності в ній не менше 2-х осіб, які володіють Сертифікатом парашутиста категорії "С" в груповій акробатиці, або кваліфікованого інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).

2.3. КАТЕГОРІЯ "С"- кваліфікований парашутист.
2.3.1. Він повинен:
2.3.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "В";
2.3.1.2. знати теорію виконання стрибків на точність приземлення, індивідуальну, групову і купольну акробатику та бути навченим виконанню індивідуальних і групових стрибків на точність приземлення, основам індивідуальних і групових акробатичних стрибків у вільному падінні, а також основам стрибків на купольну акробатику під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста);
2.3.1.3. виконати не менше 100 стрибків з парашутом;
2.3.1.4. набрати не менше 20 хв. контрольованого вільного падіння;
2.3.1.5. скласти іспит з матеріальної частини парашутів, діям парашутиста в умовах виконання стрибків на майданчики обмеженого розміру і в особливих випадках, теоретичних основ групової і купольної акробатики;
2.3.1.6. показати в базовому рівні:
2.3.1.6.1. в точності приземлення - середній результат 3-х залікових стрибків не більше 2,0 м. від центру кола;
2.3.1.6.2. в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат 2-х залікових стрибків з виконанням комплексу акробатичних фігур у вільному падінні не більше 14,0 сек;
2.3.1.7. далі на вибір в обраному ним напрямку парашутного спорту:
2.3.1.7.1. в групових акробатичних стрибках - середній результат 2-х залікових стрибків групи з 4-х осіб - 3 фігури;
2.3.1.7.2. в стрибках з купольної акробатики - необхідно двічі поспіль побудувати фігуру з 4-х куполів;
2.3.2. Парашутисту категорії "С" дозволено:
2.3.2.1. укладання свого основного парашута під свою особисту відповідальність, а запасного - під контролем інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста);
2.3.2.2. виконання наступних видів парашутних стрибків в контрольованих умовах без безпосереднього нагляду інструктора:
2.3.2.2.1. індивідуальні стрибки;
2.3.2.2.2. групові акробатичні стрибки в групах до 4-х осіб включно, а в групах від 5-ти до 8 осіб, за наявності в них не менше 2-х осіб, що володіють Сертифікатом парашутиста категорії "D" з групової акробатики.
2.3.2.2.3. Інші види стрибків - під контролем кваліфікованого інструктора-парашутиста (тренера-парашутиста).
2.3.3. Після проходження додаткової спеціальної підготовки парашутисту категорії "С" можуть бути дозволені:
· парашутні стрибки при проведенні показових виступів на авіаційних святах, авіашоу, в тому числі на майданчики обмеженого розміру в населених пунктах;
· стрибки з монолижею - "Skysurfing";
· стрибки на відео та фото зйомку;
· нічні стрибки;
2.4. КАТЕГОРІЯ "D" - досвідчений парашутист.
2.4.1. Він повинен:
2.4.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "С" базового рівня та обраного ним напрямку парашутного спорту;
2.4.1.2. виконати не менше 400 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;
2.4.1.3. знати теорію та стійко володіти навичками виконання парашутних стрибків в обраному ним напрямку парашутного спорту;
2.4.1.4. скласти іспити з мір безпеки при організації і проведенні парашутних стрибків, методики підготовки і виконання парашутних стрибків з індивідуальної, групової і купольної акробатики;
2.4.1.5. показати в обраному ним виді парашутного спорту на офіційних змаганнях, внесених до календарного плану ФПСУ, міжнародних змаганнях, або експертній групі ФПСУ у всіх залікових стрибках:
2.4.1.5.1. в класичному парашутизмі:
2.4.1.5.1.1. в точності приземлення - не менше 50% приземлень в межах датчика автоматичної вимірювальної системи; і
2.4.1.5.1.2. в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат не більше 10,0 сек;
2.4.1.5.2. в групових акробатичних стрибках -
2.4.1.5.2.1 для групи з 4-х осіб - середній результат не менше 6,0 фігур,
або
2.4.1.5.2.2 для групи з 8-ми осіб - середній результат не менше 4,0 фігури;
2.4.1.5.3. в груповій купольній акробатиці:
2.4.1.5.3.1 в ротації 4-ки - середній результат не менше 4,0 очка,
або
2.4.1.5.3.2 в стрибках з побудуванням фігур 8-кою - побудувати одну фігуру з 8 куполів.
2.4.2. Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії "D", дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки в обраному ним напрямку парашутного спорту під свою особисту відповідальність.

2.5. КАТЕГОРІЯ "Е"- парашутист-експерт.
2.5.1. Він повинен:
2.5.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "D" з обраного ним напрямку парашутного спорту;
2.5.1.2. відмінно знати теорію виконання парашутних стрибків в обраному ним напрямку парашутного спорту;
2.5.1.3. виконати не менше 1000 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;
2.5.1.4. показати в обраному ним напрямку парашутного спорту на офіційних змаганнях, внесених до календарного плану ФПСУ, або міжнародних змаганнях у всіх залікових стрибках:
2.5.1.4.1. в класичному парашутизмі:
2.5.1.4.1.1. в точності приземлення - середній результат не більше 5 см від центру кола;
2.5.1.4.1.2. в індивідуальних акробатичних стрибках - середній результат не більше 9,0 сек.
2.5.1.4.2. в групових акробатичних стрибках:
2.5.1.4.2.1. для групи з 4-х або 8-ми осіб - середній результат не менше 10,5 фігур;
2.5.1.4.3. в груповій купольній акробатиці - середній результат:
2.5.1.4.3.1. з ротацією четвірки - не менше 7,5 очок,
або
2.5.1.4.3.2. з перебудовою фігур четвіркою - не менше 3,0 фігур,
або
2.5.1.4.3.3 із швидкісною побудовою фігур вісімкою - не більше 90,0 сек.
2.5.2. Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії "Е", дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки в обраному ним напрямку парашутного спорту під свою особисту відповідальність.

2.6. КАТЕГОРІЯ "F" - парашутист міжнародного класу.
2.6.1. Він повинен:
2.6.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "E" з обраного ним напрямку парашутного спорту;
2.6.1.2. вміти використовувати набуті знання і досвід для підвищення кваліфікації менш досвідчених парашутистів;
2.6.1.3. виконати не менше 2000 парашутних стрибків з контрольованим вільним падінням;
2.6.1.4. виконати на національних або міжнародних змаганнях норматив "Майстер спорту України міжнародного класу" в обраному виді парашутного спорту;
2.6.2. Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії "F", дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.

2.7. КАТЕГОРІЯ "G"- парашутист екстра-класу.
2.7.1. Він повинен:
2.7.1.1. володіти Сертифікатом парашутиста категорії "F";
2.7.1.2. виконати не менше 5000 стрибків з парашутом;
2.7.1.3. стати призером міжнародних змагань першої категорії;
2.7.2. Парашутистам, які володіють Сертифікатом категорії "G", дозволяється укладати свої парашути і виконувати стрибки будь-якого виду під свою особисту відповідальність.
 

Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ. Положення про український національний сертифікат парашутиста.
© 2001-2024, eXtreme.lviv.ua     При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове
СТАНЬ
ОДНИМ
З НАС


Экстремальный портал VVV.RU